بر بال پرندگان مهاجر

۴ شهریور ۱۳۹۸0 ماجراجویی در رفسنجان آوید نیوزـ خیلی‌ها با شنیدن نام «رفسنجان» یاد «پسته»، «مس» و...

فتح لانه‌ی عقاب

۱۰ مرداد ۱۳۹۸0 ماجراجویی در رفسنجان - دره‌ی ظهیر وجود دیواره‌هایی بلند تا ارتفاع پنجاه متر و اشکال و...

در دامان تخت دنیا

۳ مرداد ۱۳۹۸0 سفرنامه‌ی تصویری آوید کرمان به تخت سرتشتک آوید نیوز ـ سرزمینی سبز، با ده‌ها چشمه و...
صفحه 2 از 212